TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SATORI WATER
Satori
Điều khoản sử dụng Website

Điều khoản sử dụng Website

Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI duy trì Website này như một kênh cung cấp cho khách hàng (không giới hạn các cá nhân, tổ chức) thông tin, các chính sách sử dụng dịch vụ hoặc cơ hội hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Khách hàng). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Khách hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. Do đó, điều khoản này được xây dựng nhằm thiết lập thỏa thuận rõ ràng giữa người dùng và công ty. 

1. Khách hàng đồng ý với những điều khoản sau để sử dụng trang web  

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web www.satoriwater.vn (bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng), Khách hàng đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu Khách hàng không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, vui lòng ngừng truy cập trang web. 

 

2. Việc sử dụng trang web của Khách hàng 

• Những cuộc thi trên trang web có quyền yêu cầu người đăng ký gửi thông tin cá nhân để hiển thị trên trang web này và các trang web khác được điều hành bởi Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI. Mỗi thông tin phải tuân thủ các quy định được áp dụng cho cuộc thi đó. 

• Tất cả các thông tin đó trở thành nội dung thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI. 

• Nội dung duy nhất mà Khách hàng có thể tải về từ trang web là nội dung bao gồm trong phần đăng ký hoặc nội dung cho phép tải về, chẳng hạn như phần tải hình ảnh. Khách hàng có thể tải về nội dung cho mục đích phi thương mại, sử dụng cá nhân, miễn là Khách hàng giữ lại tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu trong nội dung. Khách hàng cũng có thể tải nội dung trong phần đăng nhập để tham gia cuộc thi trên trang web; 

• Khách hàng phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và các quy định trong khi sử dụng trang web; Khách hàng không được sửa dụng, sửa đổi, sao chép, truyền tải, hiển thị, tái sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, xin cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng các nội dung mà không được cấp phép bằng văn bản từ Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI; 

• Khách hàng không được sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật – Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các lệnh của tòa án yêu cầu dưới sự chỉ đạo của Công ty Satori để tiết lộ danh tính của người đã đăng hoặc truyền tải các thông tin hoặc tài liệu trên; 

• Khách hàng không được sử dụng trang web nhằm mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ người điều hành trang web hoặc bất kỳ đại diện của Satori hoặc các bên có liên quan. Khách hàng không được nói sai hay xuyên tạc tư cách của người hoặc tổ chức có liên quan đến trang web. 

• Khách hàng không được sử dụng trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ trưng cầu thương mại, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào dựa vào bất cứ phần nào của trang web hoặc việc truy cập vào trang web. 

• Khách hàng không được phép sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hay đanh cắp các hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của trang web; 

• Khách hàng không được phép sử dụng webstie để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web; 

• Khách hàng không được phép hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng trang web. Khách hàng không được phép can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web hoặc của máy chủ, hệ thống mạng vốn được sử dụng để làm cho trang web hoạt động, hoặc vi phạm các yêu cầu, thủ tục, chính sách quy định của mạng lưới; 

• Khách hàng không được phép sửa đổi, ứng dụng, dịch khác đi, đảo ngược, di chuyển hoặc tháo bất kỳ phần nào của trang web. 

Hãy lưu ý rằng Satori có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà mình tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang web. 

 

3. Sở hữu trí tuệ 

3.1. Nội dung do SATORI cung cấp 

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được SATORI hoặc nhân danh SATORI công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của SATORI hoặc những đơn vị được SATORI cấp phép sử dụng.  

Khách hàng có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là Khách hàng giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông báo bản quyền bất kỳ xuất hiện trong nội dung đó.  

 

3.2. Nội dung do Khách hàng cung cấp  

Khách hàng tuyên bố với SATORI rằng Khách hàng là tác giả của nội dung mà Khách hàng đóng góp cho trang web này, hoặc Khách hàng có các quyền (ví dụ, được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (ví dụ, hình ảnh, video, nhạc) cho trang web.  

Khách hàng đồng ý rằng nội dung đó sẽ được xử lý như không phải thông tin mật và Khách hàng cho SATORI quyền sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, sao chép, truyền đạt, công bố hoặc phổ biến) nội dung mà Khách hàng cung cấp cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của SATORI.  

Hãy lưu ý rằng SATORI tự do quyết định có hay không sử dụng nội dung đó và SATORI có thể đã triển khai nội dung tương tự hoặc đã có nội dung đó từ các nguồn khác, khi đó mọi quyền sở hữu trí tuệ từ nội dung đó sẽ vẫn thuộc SATORI và những đơn vị được SATORI cấp phép sử dụng.  

 

4. Trách nhiệm pháp lý 

Mặc dù SATORI vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho Khách hàng, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Khách hàng phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên trang web này.  

Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài SATORI. SATORI không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị Khách hàng xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến Khách hàng được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng.  

Khách hàng có thể điều hành một trang web của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang web này. Khi đó, SATORI không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bản sử dụng url trang chủ chính xác của trang web này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo cách bất kỳ rằng Khách hàng là công ty con của SATORI hay được SATORI xác nhận. Khách hàng không được dùng “framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới. Công ty SATORI từ chối bất cứ trách nhiệm nếu các trang web đó: 

• Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bất kỳ bên thứ ba; 

• Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm; 

• Không giao dịch được hoặc không phù hợp cho một mục đích cụ thể; 

• Không cung cấp bảo mật đầy đủ; 

• Chứa virus hoặc các mặt hàng khác có tính chất phá hoại, hoặc 

• Có tính chất bôi nhọ hoặc phỉ báng.  

 

5. Đăng Ký, Tên Người Dùng Và Mật Khẩu 

Khách hàng có thể được yêu cầu phải đăng ký để truy cập vào một số khu vực của trang web. Đối với bất kỳ đăng ký nào, chúng tôi có thể từ chối cấp cho Khách hàng. Khách hàng không nên sử dụng một tên người dùng (hoặc địa chỉ e-mail) đang được dùng bởi người khác. Đó có thể được hiểu như mạo nhận người khác, vi phạm quyền sở quyền hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào. Hoặc chúng tôi có quyền từ chối vì lý do nào khác tùy theo quyết định của chúng tôi. 

Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để truy cập vào trang web, và đồng ý không chuyển mật khẩu hoặc tên người dùng, hoặc cho vay/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào các trang web, cho bất kỳ bên thứ ba. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tương tác với các web từ mật khẩu hoặc tên người dùng đã đăng ký. Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty SATORI khi có ai đó sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tên người dùng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật liên quan đến tài khoản của Khách hàng hoặc các web. Đảm bảo rằng Khách hàng “log off” / thoát khỏi tài khoản với trang web (nếu có) mỗi khi đăng xuất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do Khách hàng không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào nói trên. 

 

6. Chấm Dứt 

Khách hàng đồng ý rằng Công ty SATORI có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của Khách hàng, bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào, nếu SATORI cho rằng Khách hàng đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng. Quyền sử dụng các trang web và các dịch vụ của Khách hàng sẽ ngay lập tức bị chấm dứt. 

Khách hàng đồng ý rằng việc chấm dứt bất kỳ hoạt động sử dụng các trang web có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và Công ty SATORI có thể ngay lập tức kích hoạt hoặc xóa tài khoản và mật khẩu của Khách hàng, và tất cả các thông tin và các tập tin liên quan, và / hoặc cấm bất kỳ truy cập thêm thông tin hoặc tập tin từ Khách hàng. 

Khách hàng đồng ý rằng công ty SATORI hay bất cứ bên có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào trang web hoặc thu nhập bất kỳ thông tin hoặc các tập tin. Satori hay bất cứ cơ quan có liên quan cũng sẽ không có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin hoặc các tập tin có sẵn cho Khách hàng sau khi bị cắt quyền truy cập. 

 

7. Sửa Đổi Các Điều Khoản 

Công ty SATORI có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo bằng cách cập nhật thông tin. Vì Khách hàng bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào nên Khách hàng cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành. Khách hàng có thể vào mục “cập nhật” để có thể xem những thông tin mới nhất. 

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, Khách hàng đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng. 

 

8. Sửa Đổi Trang Web 

Chúng tôi sở hữu những quyền sau đây vào bất kì thời điểm và trong bất kì khoảng thời gian nào, có thể có hoặc không thông báo trước: sửa đổi hoặc ngưng hoạt động của một phần hay toàn bộ trang web, dịch vụ, phần mềm; giới hạn sự hiển thị của trang web với bất cứ cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý mà chúng tôi chọn; tính phí sử dụng trang web; điều chỉnh và/hoặc từ bỏ tính phí sử dụng trang web; và/hoặc đưa ra các cơ hội cho một vài hoặc tất cả người sử dụng trang web. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất cứ đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc với các bên thứ ba cho bất kì một sự điều chỉnh, đình chỉ, hoặc ngừng hoạt động của trang web, toàn bộ hoặc một phần, hoặc của bất kỳ dịch vụ, phần mềm, nội dung, chức năng theo dõi, chức năng hoặc sản phẩm khác có trên website. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi sẽ được xem là Khách hàng đồng ý với những thay đổi đó. 

 

9. Liên hệ 

Trang web này do Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI vận hành. 

Nếu Khách hàng có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về trang web, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng  

(i) Hotline: 1800 64 64 77 

(ii) Điện thoại: (028) 73005797 

(iii) Email: lienhe@satoricompany.vn 

(iv) Đại diện: Nguyễn Văn Nam  

Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 

Công ty Cổ Phần Thương Mại SATORI

Số 56, đường Phạm Nhữ Tăng, phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

01/08/2022 04:00:37

Chia sẻ:

Sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Mua 3 tặng 1 - Chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng SATORI

Mua 3 tặng 1 - Chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng SATORI

Đại lý nổi bật

Đại Lý Nước Satori Long Gia Phát Tỉnh Đồng Nai

Đại Lý Nước Satori Long Gia Phát Tỉnh Đồng Nai

11/7/2022

Theo dõi chúng tôi

FacebookYouTube

Copyright © 2022 Satori JSC. All rights reserved.